Postgraduálne štúdium v Poľsku
- iné kurzy 1-2 roky

vojvodstvo
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy  
status vysokej školy  
pl pl
Vroclav (Wrocław)
skupina odborov: ekonomické a administratívne
pl pl
Vroclav (Wrocław)
skupina odborov: právnické
pl pl
Vroclav (Wrocław)
skupina odborov: ekonomické a administratívne
pl pl
Vroclav (Wrocław)
skupina odborov: ekonomické a administratívne
pl pl
Vroclav (Wrocław)
skupina odborov: ekonomické a administratívne
pl pl
Vroclav (Wrocław)
skupina odborov: ekonomické a administratívne
pl pl
Vroclav (Wrocław)
skupina odborov: ekonomické a administratívne
pl pl
Vroclav (Wrocław)
skupina odborov: ekonomické a administratívne
pl pl
Vroclav (Wrocław)
skupina odborov: ekonomické a administratívne
pl pl
Vroclav (Wrocław)
skupina odborov: ekonomické a administratívne
pl pl
Vroclav (Wrocław)
skupina odborov: jazyk
pl pl
Vroclav (Wrocław)
skupina odborov: informatické
pl pl
Vroclav (Wrocław)
skupina odborov: humanitní
pl pl
Vroclav (Wrocław)
skupina odborov: umelecké
pl pl
Vroclav (Wrocław)
skupina odborov: ochrana a bezpečnosť
pl pl
Vroclav (Wrocław)
skupina odborov: ochrana a bezpečnosť
pl pl
Vroclav (Wrocław)
skupina odborov: ekonomické a administratívne
pl pl
Vroclav (Wrocław)
skupina odborov: pedagogické
pl pl
Vroclav (Wrocław)
skupina odborov: ekonomické a administratívne
pl pl
Vroclav (Wrocław)
skupina odborov: ochrana a bezpečnosť
Next
Privacy Policy