Postgraduálne štúdium v Poľsku
- iné kurzy 1-2 roky

vojvodstvo
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy  
status vysokej školy  
pl pl
Lodž
skupina odborov: inžiniersko-technické
pl pl
Lodž
skupina odborov: matematické a štatistické
pl pl
Lodž
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
pl pl
Štúdium online
Lodž
skupina odborov: ekonomické a administratívne
pl pl
Štúdium online
Lodž
skupina odborov: ekonomické a administratívne
pl pl
Lodž
skupina odborov: ekonomické a administratívne
pl pl
Štúdium online
Lodž
skupina odborov: ekonomické a administratívne
pl pl
Štúdium online
Lodž
skupina odborov: ekonomické a administratívne
pl pl
Lodž
skupina odborov: inžiniersko-technické
pl pl
Štúdium online
Lodž
skupina odborov: ekonomické a administratívne
pl pl
Štúdium online
Lodž
skupina odborov: ekonomické a administratívne
Next
Privacy Policy