Postgraduálne štúdium v Poľsku
- iné kurzy 1-2 roky

vojvodstvo
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy  
status vysokej školy  
pl pl
Olsztyn
skupina odborov: ekonomické a administratívne
pl pl
Lublin
skupina odborov: ekonomické a administratívne
pl pl
Częstochowa
skupina odborov: ekonomické a administratívne
pl pl
Vroclav (Wrocław)
skupina odborov: ekonomické a administratívne
pl pl
Częstochowa
skupina odborov: športové, turistické,služba
pl pl
Varšava
skupina odborov: ekonomické a administratívne
pl pl
Opole
skupina odborov: ekonomické a administratívne
pl pl
Olsztyn
skupina odborov: ekonomické a administratívne
pl pl
Poznaň
skupina odborov: ekonomické a administratívne
pl pl
Krakov (Kraków)
skupina odborov: ekonomické a administratívne
pl pl
Lublin
skupina odborov: ekonomické a administratívne
pl pl
Krakov (Kraków)
skupina odborov: novinárstvo a informácie
pl pl
Poznaň
skupina odborov: ekonomické a administratívne
pl pl
Lodž
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
pl pl
Poznaň
skupina odborov: ekonomické a administratívne
Previous
Next
Privacy Policy