Postgraduálne štúdium v Poľsku
- iné kurzy 1-2 roky

vojvodstvo
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy  
status vysokej školy  
pl pl
Lodž
skupina odborov: inžiniersko-technické
pl pl
Vroclav (Wrocław)
skupina odborov: ekonomické a administratívne
pl pl
Varšava
skupina odborov: právnické
pl pl
Olsztyn
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
pl pl
Varšava
skupina odborov: ekonomické a administratívne
pl pl
Vroclav (Wrocław)
skupina odborov: právnické
pl pl
Białystok
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
pl pl
Štúdium online
Varšava
skupina odborov: ekonomické a administratívne
de de
Varšava
skupina odborov: ekonomické a administratívne
pl pl
Olsztyn
skupina odborov: matematické a štatistické
pl pl
Lodž
skupina odborov: matematické a štatistické
pl pl
Krakov (Kraków)
skupina odborov: matematické a štatistické
pl pl
Lublin
skupina odborov: matematické a štatistické
pl pl
Lodž
skupina odborov: ochrana a bezpečnosť
pl pl
Poznaň
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
pl pl
Vroclav (Wrocław)
skupina odborov: ekonomické a administratívne
pl pl
Krakov (Kraków)
skupina odborov: ekonomické a administratívne
pl pl
Lublin
skupina odborov: ekonomické a administratívne
pl pl
Štúdium online
Dąbrowa Górnicza
skupina odborov: ekonomické a administratívne
Next
Privacy Policy